بدون شرح!!

يك كارشناس اقتصادي: در يكي از قراردادهاي بيع متقابل اعداد و ارقام جعلي بود، چون اولين قرارداد با قرارداد دوم يك ميليارد دلار اختلاف داشت.
image2.gif

/ 0 نظر / 6 بازدید