از «زمستان اتمي» تا «زمستان خبري»

معروف است كه درصورت وقوع جنگ اتمي و استفاده فراگير از بمب ها و موشك هاي اتمي، ميليون ها تن گردو غبار و ذرات معلق در آسمان، پرده اي به ضخامت چندين كيلومتر بخش هاي وسيعي از كره زمين را فراخواهد گرفت. اين پرده ضخيم با پايداري بلندمدت خود مانع از تابش نور و گرما و ديگر تشعشعات مفيد وضروري خورشيد به زمين خواهد شد و درپي آن سرما و تاريكي همه جا را فراخواهد گرفت. اين پديده كه از آن به عنوان «زمستان اتمي» ياد مي شود، حيات جانداران روي زمين را تهديد مي كند و مانع از رشد گياهان و ادامه حيات ساير جانداران مي شود كه هريك به نوعي نيازمند به نور و گرماي خورشيد هستند. پيامدهاي زيانبار و خسارات فراوان زمستان اتمي اگر از آسيب ها و تلفات جنگ اتمي بيشتر نباشد از آن كمتر نخواهد بود.
¤ ¤ ¤
وضعيتي كه به زمستان اتمي تعبير شده است هم اينك با شرايطي كم و بيش مشابه در جهان ارتباطات و به ويژه «ارتباطات رسانه اي» شكل گرفته است. صاحبان زر و زور با ايجاد امپراتوري هاي وسيع چند رسانه اي و تلاش مداوم براي بسط و توسعه سيطره خبري و تبليغاتي بر جهان و استفاده هدفمند از دروغ، جنجال، هياهو و تبليغات يك جانبه و ايجاد ابر سياهي از دورويي و تزوير و تشويش و نيرنگ مانع از تابش نور حقيقت و راستي ودرستي بر انديشه و فكر بشريت شده اند.
امپراتوران رسانه اي با بكارگيري تجهيزات و ادوات گوناگون و بمباران ساعت به ساعت و لحظه به لحظه و در پناه جنجال هاي خود ساخته و تبليغات برنامه ريزي شده و مآلاً ايجاد فضايي تاريك و بي روح همواره در تلاش هستند تا حقيقت را تحريف و واقعيت ها را آنگونه كه خود مي خواهند ترسيم و دربرابر ديدگان و قضاوت مخاطبان خود قرار دهند. در اين بمباران پرحجم و مداوم مخاطبان جهاني، از كودك و نوجوان و پير و جوان ناگزير و مجبور هستند دنيا را و آنچه را كه در دوردست ها رخ داده و حتي رويدادهاي كشور خود وسرزمين هاي همجوار را فقط از روزنه اي مشاهده كنند كه امپراتوري رسانه در برابر ديدگان آنها باز كرده است، روزنه اي با زاويه بسيار بسته!
تلاش امپراتوران رسانه اي براي جهت دهي به باور و قضاوت و تحليل جهاني نسبت به حقايق و ارايه حقايق مجازي و سپس مديريت و سازماندهي افكار عمومي درجهت اميال و اهداف سياسي و اقتصادي و فرهنگي اربابان و پدرخوانده هاي پشت پرده؛ با تلاش براي جلوگيري از نفوذ و تأثير كمترين بارقه اي از نور حقيقت همراه است. اين نكته با مثال هاي بسيار قابل اثبات و تبيين است. در سال هاي نه چندان دور و هنگام تجاوز دست نشاندگان بعثي به كشورمان و حمله به نظام نوپاي جمهوري اسلامي ايران؛ در كنار تلاش هماهنگ براي ارايه هرگونه كمك نظامي، لجستيكي، اطلاعاتي، اقتصادي و سياسي، تلاش امپراتوران رسانه براي حمايت خبري و تبليغاتي از متجاوزان و متقابلاً تحريم توأم با وسواس اخبار دفاع مشروع و جانانه مرد و زن و پير و جوان كشور از آب و خاك و انقلاب خويش از بهترين نمونه ها محسوب مي شود.
نمونه روشن ديگر اقدامات امپراتوران رسانه اي؛ تلاش شرم آور و آكنده از دروغ و سرشار از تزوير براي تخطئه فعاليت هاي صلح آميز هسته اي جمهوري اسلامي ايران است و عجيب آنكه طراح اصلي و سردمدار اين توطئه وقيح و شكست خورده كشوري است كه خود بزرگترين زرادخانه اتمي را دراختيار داشته و بالاترين رقم بودجه را در بخش توسعه و توليد جنگ افزارهاي اتمي هزينه مي كند و مهم تر آنكه تنها كشوري است كه از بمب اتمي براي قتل عام هزاران انسان بي گناه در «هيروشيما» و «ناكازاكي» استفاده كرده و هم اينك نيز از تهديد كشورها به استفاده از سلاح اتمي به عنوان ابزار باج خواهي و پيشبرد ديپلماسي تجاوزكارانه و دخالت جويانه مبتني بر قلدري؛ استفاده مي كند.
اندكي توجه به هجوم هماهنگ و كاملاً سازمان يافته امپراتوران رسانه اي نسبت به سخنان اخير جناب آقاي دكتر احمدي نژاد، رئيس جمهور محترم كشورمان در تبيين و تحليل چگونگي شكل گيري «توده اي عفوني» و خطرناك در پيكره خاورميانه اسلامي و نقش دولت هاي مشخص اروپايي و امريكا در تداوم موجوديت بدخيم آن؛ مي تواند ما را به درك هرچه بهتر زمستان خبري يا «زمستان رسانه اي» رهنمون سازد.
دقت در مؤلفه هاي تحليل آقاي احمدي نژاد، بي اساس بودن تمام هياهو و جنجال هاي بعدي را اثبات مي كند و اثبات مي كند كه علت اصلي جنجال پردامنه رسانه ها ناشي از ترس و وحشت «پدرخوانده» از كنار رفتن ابر تاريك دروغ و تزوير و تابش نور حقيقت بر ذهن و انديشه بشري است. آري! همه نگراني از آن است كه جسارت و شهامت آقاي احمدي نژاد و تحليل مبتني بر منطق ايشان الگو و سرآغازي شود بر تكرار و يا طرح سؤالات و ابهامات، جدي و جديد ديگر از سوي ساير اشخاص ازجمله سياستمداران، محققان، تاريخ نگاران و نويسندگان و سخنرانان نسبت به اصالت تاريخي و مشروعيت سياسي، مباني فلسفي و ديني رژيم اشغالگر.آقاي احمدي نژاد فقط چند صفحه از كتاب قطور و مستند جنايات رژيم صهيونيستي در كشتار وحشيانه مردم مظلوم فلسطين را ورق زدند و فقط چند نمونه از دروغ پردازي هاي مزورانه و افسانه پردازي هاي بيشرمانه صهيونيست ها و حاميان آنها را بيان كردند و تنها گوشه اي از حقايق تلخ مربوط به تلاش جهان استكبار براي نفي موجوديت تاريخي ملت و كشور فلسطين را درمعرض ديد و قضاوت جهانيان قرار دادند اما همين مختصر- كه البته آغاز مبارك و پراميدي است و نه يك پايان- سبب نگراني و تحرك انفعالي امپراتوران رسانه اي شد. آنان كه تا ديروز شعار دروغين دفاع از آزادي بيان سرمي دادند. آنان كه تا ديروز و هم اينك هرفكر و انديشه الحادي مبتني بر نقد و نفي خدا و اديان آسماني و پيامبران الهي را در لفافه دفاع و حمايت از جريان آزاد اطلاعات ترويج مي كرده و مي كنند؛ به شديدترين وجه ممكن درصدد سركوب و تخطئه سخنان آقاي احمدي نژاد برآمده اند و با ايجادجوي دهشتناك از تهديد و ارعاب و ترور شخصيت و تحميل استبداد خبري خود سعي برآن دارند تا احتمال بازتاب و تأثير سخنان ايشان را به حداقل ممكن كاهش داده و از اين رهگذر از شكل گيري «جبهه اي عقلاني و منطقي» در برابر «افسانه كشتار يهوديان» جلوگيري كنند.
سؤالات و ابهامات فراواني پيرامون كشتار يهوديان در جنگ جهاني دوم وجود دارد كه طرح آنها را به مجال ديگر واگذار مي كنيم و اين وعده قرآن را حسن ختام نوشته قرار مي دهيم كه خدا هرآنچه را خواهد محو و هرآنچه را كه خواهد تثبيت مي كند. محو باطل و زشتي و دروغ و استقرار حق و راستي وعده تخلف ناپذير خداست و صبح نزديك است.

/ 0 نظر / 6 بازدید