بدون شرح !!

بوش: سربازان آمريكايي به 100 ميليون نفر از مردم خاورميانه دمكراسي اعطا كردند.
image2.gif

/ 1 نظر / 8 بازدید
محمد

سلام - من ندانم با كه گويم شرح درد قصه ي رنگ پريده ، خون سرد - نيما يوشيج - بيا ... و بگو...