هيچ كس نبايد توبه كند!

1- هنوز چيزي از اعلام نتايج انتخابات رياست جمهوري دوره هفتم نگذشته بود -شايد چهارم خرداد 1376 بود- كه روزنامه سلام با درج مطلبي، ضمن ابراز شادماني از پيروزي آقاي خاتمي، از تمامي كساني كه به رقيب ايشان يعني آقاي ناطق نوري رأي داده بودند خواست به خاطر اين كار خود توبه كنند! و بدين ترتيب نخستين گام تمامت خواهي و انحصارطلبي برداشته شد و اولين مرحله دموكراسي يعني احترام به ديدگاه مخالف ، نقض شد.
در همان روزها تلفنهاي خوانندگان در ستون «الو سلام» چيز ديگري مي گفت؛ آنها از رئيس جمهور جديد خواستار رسيدگي به وضع محرومان و مستضعفان، ادامه خط امام، رسيدگي به حال و روز جوانان و... بودند. شايد دهها تلفن كننده ، درخواست كرده بودند كه مردم به شكرانه اين پيروزي به پشت بامها بروند و فرياد «الله اكبر» سر دهند. بسياري از آنها از دولتمردان جديد خواهش كرده بودند كه دوران خود را با مهرباني و مدارا و مسالمت حتي با مخالفان طي كنند و...
متاسفانه دوران هشت سال گذشته نشان داد بسياري از نزديكان رئيس جمهور پنجم به سياق خود آقاي خاتمي عمل نكردند و بجاي آنكه تلفنهاي مكرر مردم را كه بدان صورت منويات قلبي خود را از رأي دادن به «سيد بزرگوار» اعلام كرده بودند، راهنماي عمل قرار دهند، ترجيح دادند به نوشته هاي مقاله نويس روزنامه سلام عمل كنند يعني اگر مردم خودشان هم توبه نكردند با رفتارهاي آقايان مجبور به توبه شوند!
2- در چهارم تيرماه امسال اما رئيس جمهور هفتم با بيانيه اي ضمن تشكر از مردم به خاطر حضور حماسي خود در صحنه انتخابات، از ديگر نامزدها نيز تشكر و قدرداني كرد. نه تنها او بلكه روزنامه هايي كه شيوه اصولگرايي او را تبليغ مي كردند، به مردم تبريك گفتند و از نامزدهاي ديگر و حتي از كساني كه چه در دوره اول و چه در دوره دوم انتخابات به كساني بجز احمدي نژاد رأي دادند نيز تشكر كردند چرا كه همه ملت به وظيفه خود عمل كرده بودند و با آراي خود -در رقابتي كاملاً دموكراتيك و آزاد- يك بار ديگر شكوهمندانه در يك رفراندوم بزرگ ديگر، بر نظام جمهوري اسلامي با برگهاي سبز خود مهر «آري» زدند. بنابراين هيچ كس در اين انتخابات علي الظاهر نبايد محكوم به «توبه »كردن باشد!
بدين ترتيب نخستين گامها در دولت احمدي نژاد و يارانش بجاي آنكه با انحصارطلبي و تمامت خواهي آغاز شود، با همدلي و مهرباني و رحمت و مردم داري شروع شد و ان شاءالله اين شيوه در تمام سالهاي خدمتگزاري و مسئوليت رئيس جمهور مكتبي ادامه داشته باشد كه از او جز اين هم انتظاري نيست.
ديروز هنگامي كه به خيل تلفنهاي مردمي پياده شده توسط دوستان ستون «كيهان و خوانندگان» نگاه مي كردم- كه بخش بسيار اندكي از آن به چاپ رسيد- به راز بزرگ حماسه اخير بيشتر پي بردم. اكثر آنان زنگ زده بودند تا بگويند براي پيروزي احمدي نژاد، فلان نذر مادي يا معنوي را كرده اند، زنگ زده بودند تا بگويند يك ختم قرآن يا فلان تعداد روزه خواهند گرفت، پيغام گذاشته بودند كه از احمدي نژاد رسيدگي به حال و روز محرومان و مستضعفان را مي خواهند و... و من به ياد هشت سال پيش و تلفنهاي ستون «الو سلام» افتادم و ديدم مطالبات مردم تفاوتي نكرده است.
احمدي نژاد براي آنكه به مشكلات پيش روي خاتمي در ايفاي اين مطالبات مردمي برنخورد، بايد از همين ابتدا از سهميه دادن به گروهها و احزاب خودداري كند و با توجه به آرمانهايي كه براي مردم ترسيم كرده و عهدي كه با خداوند تبارك و تعالي بسته است، صالحترين، كارآمدترين، پرنشاط ترين و دلسوزترين نيروها را براي كابينه خود انتخاب كند. خوشبختانه او به نسبت آقاي خاتمي اين امتياز بسيار بزرگ را دارد كه در پيروزي او هيچ حزب و گروه و جمعيتي دخالتي نداشتند. او فقط با توكل به خداوند متعال و با رأي مستقيم مردم انتخاب شد و چون خوشبختانه احزاب و گروههاي چپ و راست هيچ كدام در اين توفيق بزرگ سهمي نداشتند، اكنون حق ندارند مانند 8سال پيش سهمي براي خود مطالبه كنند.
احمدي نژاد اكنون فقط و فقط به مردم بدهكار است؛ مردمي كه براي پيروزي او از هيچ فعاليت مشروعي فروگذار نكردند. او اكنون شرايطي مشابه خاتمي در چند سال پيش دارد كه هم حمايت دائمي رهبر انقلاب را با خود داشت و هم همراهي مجلس همفكر ششم را و هم پشتيباني بيش از 20ميليون ايراني را. احمدي نژاد يك امتياز مشابه ديگر هم با خاتمي دارد و آن قيمت بالاي نفت است كه به نسبت دوره آقاي هاشمي بسيار بالاست و علي رغم همه بي مهريهايي كه در چند سال گذشته با مردم شده است، رئيس جمهور محبوب جديد قول داده است كه مردم تأثير اين افزايش قيمت را در سفره هاي خود مشاهده كنند. به نظر مي رسد اگر احمدي نژاد همان طور كه گفته شد به كارآمدترين، دلسوزترين و صالحترين نيروهاي جوان اين كشور پهناور اعتماد كند، شرايط به طور شگفت آوري به نفع مردم و آينده جوانان تغيير خواهد كرد؛ جوانان و بخصوص دانشجوياني كه در طول سه چهار هفته گذشته مهمترين گروه مرجع مردم براي انتخاب رئيس جمهور اصلح بودند.
3- خداوند متعال در سوره مباركه نصر از روي آوردن فوج فوج مردم به جبهه حق پس از پيروزي و فتح الهي خبر داده است. امروز نيز مي بينيم كه مردم پس از پيروزي جبهه حق و عدالت، گروه گروه اميدهاي خود را به نيروهاي مكتبي و انقلابي مي بندند و با آنان هم آوا مي شوند. اين رويداد به فرمايش قرآن جاي شكر و سپاسگزاري دارد آنگونه كه رهبر معظم انقلاب در پيام خود پس از اين فتح و پيروزي به آن اشاره داشتند. اما در اين سوره ، خداوند مؤمنان را به استغفار از برخي اشتباهات خود در روند به دست آمدن اين پيروزي دعوت كرده است. نكته مهم اين است كه اين پيروزي مي تواند بجاي آن كه مقطعي باشد، فتحي دائمي و مستمر باشد به شرط آن كه همه به «تكليف»هاي ايماني، انقلابي، انساني و ميهني خود عمل كنيم، صحنه را پس از انتخابات به احمدي نژاد وانگذاريم و در خانه ها منتظر معجزه باشيم. چرا كه خداوند «فتح» خود را تنها پس از «نصر» خود ممكن دانسته است و نصر به معني «ياري» است و ياري در جايي است كه ملت با بيداري، حركت داشته باشد و آنگاه چشم به كمك و نصرت الهي بدوزد.
احمدي نژاد را تنها نگذاريم، او چشم به كابينه 70ميليوني خود دوخته است و دست ياري الهي را در اين جماعت مي بيند.

/ 0 نظر / 7 بازدید