سیاست دینی
مردی که می خواست شهردار شود

مردم كشورمان در هر مقطع كه از حكومت ناراضي باشند به سمت انفعال تمايل پيدا مي كنند وبراي توجيه انفعال خودپاي قدرت هاي خارجي نظير انگلستان و آمريكا را به ميان مي آورند.
محسن سازگارا نامزد «ائتلاف آزاديخواهان»! براي تصدي شهرداري تهران با بيان اين مطلب، به «پيشينه استبدادي كشورمان» و «قوي بودن تئوري توهم توطئه نزد مردم» اشاره كرد و افزود: بزرگترين بازنده انتخابات شوراها اصلاح طلبان هستند. وي تصريح كرد: حساب پس انداز20 ميليوني آقاي خاتمي و اصلاح طلبان ديگر موجودي ندارد.
گفتني است با وجود سناريوي مشكوك دستگيري و آزادي بي موقع نامبرده و به رغم پوسترهاي گرانبهايي كه زبانزد مردم تهران شده، نامزدهاي ائتلاف مورد علاقه سازگارا توانستند رتبه هاي 65 تا 488 را در ميان نامزدهاي انتخابات شوراي تهران به خود اختصاص دهند.
معاونت بهزاد نبوي در دوران وزارت صنايع سنگين درباره بازتاب انتخابات دور دوم شوراها بر فعاليت سياسي جناح هاي مخالف نظام اعتراف كرد: اين جناح ها اميدوار بودند كه بتوانند از طريق به دست گرفتن شهرداري ها وشوراهاي شهر، راه ميانبري را براي تقويت و پيشبرد برنامه هاي خود و برگزاري رفراندوم قانون اساسي و سياست هاي كلان نظام طي كنند ولي متوجه شدند كه كار بسيار دشواري درپيش دارند.

پيام هاي ديگران ()        link        شنبه ۱٧ اسفند ،۱۳۸۱ - جواد مالداران