سیاست دینی
عفو بين الملل , رسواتر از اشغالگران !

سازمان عفو بين الملل گزارش سالانه خود را با تاخير فراوان منتشر كرده است . در اين گزارش , عفو بين الملل درباره جنايات اشغالگران در عراق با كلي گوئي , به برخي مواردي كه ديگر همه مي دانند و پيشاپيش نزد افكار عمومي افشا شده , مي پردازد و در مورد آمريكا و انگليس مي گويد اين دو كشور در عمليات خود موسوم به « جنگ عليه تروريسم » , جهان را ناامن كرده اند.
در گزارش عفو بين الملل , بخش مربوط به جنايات اشغالگران در عراق , بسيار كلي مطرح شده و اين سازمان سعي كرده به سادگي از كنار آن بگذرد و حال آنكه فجايعي كه در عراق و بويژه در زندانهاي تحت سلطه اشغالگران رخ داده و افكار عمومي جهان از برخي موارد آن آگاه است , كمترين جائي در گزارش عفو بين الملل را به خود اختصاص نداده است .
برخي زندانياني كه اخيرا از « ابوغريب » آزاد شده اند , از موارد متعدد تجاوز جنسي نظاميان آمريكائي به زنان شوهردار عراقي و حتي در برخي موارد , در برابر چشمان شوهرانشان درحاليكه دست و پاي شوهران بسته بوده است , گزارش داده اند. زنان زنداني عراقي درحاليكه بعلت شدت جنايات اشغالگران آرزوي مرگ مي كرده اند , مورد تجاوز مستمر جنسي قرار مي گرفته اند.
عفو بين الملل تعمدا چشمان خود را بر واقعيت هاي عيني و ملموس بسته است . اشغالگران آمريكائي و انگليسي حتي در برابر دوربين هاي تلويزيوني هم به جنايت و كشتار و شكار انسانها پرداخته اند. اگرچه براثر شدت عمل عليه خبرنگاران و فيلمبرداران و حتي قتل آنها و ايجاد محدوديت هاي عملي , تعداد و دامنه گزارشهاي خبري از عراق محدود شده است اما هم اينك , دهها ساعت فيلم خبري مستند از ابعاد جنايات جنگي آمريكا و انگليس در عراق وجود دارد كه در برخي موارد آن , بيگناهي قربانيان بيدفاع جنايات اشغالگران , براي بينندگان محرز است . با نگاهي به صفحات روزنامه ها و با توجه به فيلم هاي مستند خبري كه فقط نشانگر بخشي از جنايات جنگي اشغالگران عراق است , اين سئوال جدي مطرح مي شود كه آيا عفو بين الملل و صليب سرخ جهاني از اينهمه جنايت و شرارت آگاهند و به سكوت مرگبار خود ادامه مي دهند آيا دو سازمان باصطلاح مدافع حقوق انسانهاي مظلوم خواستار بازديد رسمي زندانها و مراكز نگهداري زندانيان عراقي داشته اند آيا براي انجام چنين بازديدهائي اصرار كرده اند و اگر بازديدي صورت گرفته است , چرا كمترين گزارشي درباره ابعاد جنايات جنگي آمريكا و انگليس در عراق منتشر نشده است
فراموش نكنيم كه بلافاصله پس از افشاي عكس هاي مربوط به شكنجه زندانيان عراقي توسط اشغالگران شرور آمريكائي و انگليسي , عفو بين الملل و صليب سرخ جهاني با صدور اعلاميه هائي تصريح كردند كه اخبار و گزارشات مربوط به تخلفات ارتشهاي اشغالگر را به دولتهاي آمريكا و انگليس منعكس كرده اند.
در اينجا چند نكته مهم قابل طرح است . اول آنكه انعكاس گزارش جنايات به جنايتكاران , چه تاثيري ممكن است داشته باشد عفو بين الملل كه درباره ساير كشورها بعنوان بوق تبليغاتي استكبار عمل مي كند و به عامل فشار بيگانگان بر دولتهاي مستقل مبدل شده , در مورد جنايات استكبار , بصورت « در گوشي » , جنايات آنها را به خود آنها گزارش داده است . نكته مهمتر آنكه اين اظهارنظر عفو بين الملل و صليب سرخ جهاني درباره جنايات اشغالگران در عراق , دقيقا پس از افشاي جنايات آنها توسط يك شبكه تلويزيوني آمريكائي اعلام شد. اين بدان معني است كه اگر آن افشاگري هم صورت نگرفته بود , قطعا هنوز هم كوچكترين نكته اي از جانب عفو بين الملل و صليب سرخ جهاني درباره جنايات جنگي اشغالگران در عراق بازگو نمي شد.
بدين ترتيب عفو بين الملل و سازمان صليب سرخ جهاني , حتي رسواتر از اشغالگران عمل كرده اند و با آگاهي كامل از ابعاد جنايات آمريكا و انگليس در عراق , بر آن سرپوش گذاشته اند و با سكوت مرگبار خود , به ياري اشغالگران شتافته اند.
اين روزها هم در رسانه هاي آمريكائي شاهد اعترافات تكان دهنده نظاميان اشغالگر هستيم كه دچار عذاب وجدان شده اند و داوطلبانه , از روي جنايات آمريكا در عراق , پرده برمي دارند.
سرهنگ « جيمي مسي » , سرهنگ نيروي دريائي آمريكا با اعترافات تكان دهنده خود در روزنامه « ساكرانتوبي » , پرده از روي جناياتي برمي دارد كه هنوز هم در عراق بصورت يك پديده عادي و روزمره در جريان است .
هدف قرار دادن هر خودروئي بصورت انتخابي , حتي اگر مسافرانش دستهاي خود را به علامت تسليم بالا برده باشند.
منهدم كردن ماشين ها و خانه هائي كه ساكنانش به تصميم نظاميان آمريكائي بايستي بميرند.
استفاده وسيع و مستمر از سلاحهاي ممنوعه از جمله بمب هاي خوشه اي و سلاحهاي حاوي اورانيوم تضعيف شده .
عقيم كردن زمين هاي كشاورزي عراق و ايجاد يك « سرزمين سوخته » بطوريكه از اين پس بخش وسيعي از عراق , ديگر هرگز قابل كشاورزي نباشد.
پراكندن مواد شيميائي مسموم كننده و بويژه اورانيوم تضعيف شده با تعبيه مخازن حاوي اين مواد شيميائي در خودروهائي كه هدف آتش نيروهاي مقاومت قرار مي گيرند. از اين طريق , با انتشار گازهاي سمي , كل منطقه درگيري آلوده مي شود. اين موارد بعلاوه دهها مورد ديگري كه هنوز افشا نگرديده و چه بسا كه هيچگاه براي افكار عمومي بازگو نشود , جزو مواردي است كه عفو بين الملل و سازمان صليب سرخ جهاني از آن آگاهند و يا دستكم با در نظر گرفتن مكانيزم هاي موجود , مي توانند از آن آگاه شوند , ولي به مسئوليت خود براي افشاي اين جنايات و جلوگيري از تكرار آن , عمل نمي كنند.
مطابق مفاد كنوانسيون ژنو , آمريكا و انگليس بعنوان اشغالگران عراق , مسئوليت مستقيم حفظ امنيت شهروندان عراقي را برعهده دارند لكن اشغالگران باحملات كور به مردم عادي و مسافرين خودروها و ساكنان خانه ها , به قتل عام عظيمي دست زده اند كه حاصل آن تا اين مرحله بيش از 60 هزار كشته عراقي و بيش از يكصد هزار مجروح و معلول است .
در روزهاي اخير , خبرها فقط برروي تعداد 800 كشته نظاميان آمريكائي متمركز است و حال آنكه از 160 هزار قرباني عراقي اين جنايات , سخن چنداني به ميان نمي آيد. اين , تصوير چندش آوري از دمكراسي آمريكائي است كه قرار بود عراق را به « بهشت خاورميانه » مبدل كند و ساير ملت ها و دولتها از وجود چنان فضاي دل انگيزي , حسرت بخورند و در آرزوي دستيابي به چنان فضائي باشند.
جا دارد در اينجا عملكرد روزنامه هاي زنجيره اي و بعضي خبرگزاري هاي دولتي در قبال انعكاس جنايات جنگي اشغالگران در عراق هم بپردازيم . كسانيكه با زخمي شدن ادعائي انگشت شست يكي از همفكران خود برآشفته مي شدند و مدتها جوسازي مي كردند , اكنون ماهها است كه تعمدا به سكوت مرگباري در قبال جنايات اشغالگران شرور آمريكائي و انگليسي در عراق فرو رفته اند و گويا اصرار دارند كه مخاطبين آنها از واقعيت هاي عيني و ملموس ناشي از اشغال عراق , كاملا بي خبر بمانند.
اين رفتار شرم آور غيرقابل توجيه براي كسانيكه مدعي بوده اند و شايد هنوز هم باشند كه « دانستن حق مردم است » تحت هيچ شرايطي قابل توجيه نيست كه از كنار جنايات جنگي اشغالگران در عراق , بسادگي بگذرند. اينها حتي از رسانه هاي آمريكائي هم آمريكائي ترند و دقيقا در خط بوش كوچك حركت مي كنند و سربازان بدون اونيفورم آمريكا بايستي تلقي شوند كه چگونه از توان و ظرفيت بحمدالله محدودشان هم براي جلوگيري از افشاي جنايات آمريكابهره مي برند. تعلق اين مجموعه رسانه اي به كسانيكه زماني مدعي پرچمداري و انحصار مبارزات ضدامپرياليستي در ايران بودند و حتي ديگران را هم بعنوان همراه خود در اين مبارزات ضدآمريكائي قبول نداشتند , بسيار شرم آور بنظر مي رسد.
صرفنظر از اين مسائل كه حقا در جايگاه خود از اهميت و اعتبار و حساسيت بالائي برخوردار است , افشاي نقش رسواي سازمان عفو بين الملل و سازمان صليب سرخ جهاني در راه سرپوش گذاشتن بر جنايات جنگي اشغالگران در عراق , يك رسالت بزرگ انساني است كه عدم تحقق آن , به زيان ما , و عليه مصالح دنياي اسلام و سرچشمه بي ثباتي در منطقه خواهد شد.
افشاي جنايات جنگي اشغالگران در عراق موجب افزايش آگاهي مردم نسبت به ماهيت واقعي كساني خواهد شد كه خود را فرشتگان نجات ملت عراق معرفي مي كردند ولي امروزه بهتر مي توان دريافت كه دزدان و غارتگران و جنايتكاراني هستند كه از شكنجه ديگران لذت مي برند و با اجساد قربانيان خود عكس يادگاري مي گيرند. آنها قبل از مرگ قربانيان خود , از شكنجه و تجاوز جنسي و آزار آنها لذت مي برند و پس از مرگ قربانيان , با خاطره جنايات خود , شادي مي كنند. اين چهره بدون نقاب مدعيان دمكراسي است كه غارتگران نفت از آب در آمده اند و عفو بين الملل و صليب سرخ جهاني , با آنها همدست و همراهند و با دقت فراواني , مانع از انتشار واقعيت ها هستند.

پيام هاي ديگران ()        link        پنجشنبه ۱٤ خرداد ،۱۳۸۳ - جواد مالداران