سیاست دینی
ارزيابي آينده فضاي سياسي کشور از نگاه صاحبنظران

دو انتخابات مجلس هفتم و رياست جمهوري و تغييرات احتمالي فضاي جهاني مهمترين مولفه هايي بود که برخي از صاحب نظران و شخصيتهاي سياسي کشورمان در پيش‌بيني فضاي سياسي كشوردر سال آينده تاکيد کردند .
 

در گفتگوهاي مهر با برخي از صاحب نظران و شخصيتهاي سياسي درباره آنده سياسي کشور در آستانه انتخابات رياست جمهوري و بعداز انتخابات هفتم مجلس بر اين نکته شد که :" با توجه به بالا رفتن درك و شعور سياسي مردم و آگاهي آنان از فضاي جامعه، بايد در انتخابات آينده رياست‌جمهوري فضا براي حضور تمام جريان ‌ها آماده شود تا مردم بتوانند فردي را كه داراي لياقت و شايستگي است برگزينند" :
محمد باقر ذاکري عضو فراکسيون مجمع روحانيون مبارزمجلس ششم در مجلس در گفتگو با خبرنگار سياسي "مهر" ، با طرح اين ادعا که در انتخابات مجلس هفتم با عملکرد شوراي نگهبان و ردصلاحيت هاي گسترده عملا يک جريان کنارگذاشته شد ، گفت: اگر در آينده و در انتخابات رياست جمهوري هم به همين شيوه عمل نشود و رقابت را از جريانهاي سياسي گرفته نشود و فضا را بازتر کنند، قطعا فضاي دوم خرداد پديد خواهد آمد.
اين نماينده مجلس با ابراز تاسف از اينکه هنوز اين درک سياسي در عامه مردم بوجود نيامده که بايد پاي صندوقهاي راي بيايند، گفت: راي مردم تنها ابزار اصلاحات است و نخبگان سياسي بايد اين آگاهي را به مردم بدهند که بايد پاي صندوقهاي راي حضور پيدا کنند و حتي با راي دادن به گروه کمي درمقابل کساني که قرار است به آنها "نه" بگويند به عنوان رقيب راي دهند.
ذاکري که در انتخابات هفتم مجلس نامزد نشد در خصوص آينده جبهه اصلاحات گفت: چيزي بنام جبهه اصلاحات نداريم بلکه کلمه اصلاحات سر زبانها افتاد و سر هر موضع کوچکي هم در اين جريان شکاف بوجود آمد، اگر قرار است که جبهه اصلاحات تشکيل شود بايد در خود و رفتارشان بازنگري کنند و قواعدي را ايجاد کنند که همه قائل به آن باشند و اگر جريان دوم خرداد اين عزم را داشته باشد مي تواند در انتخابات هاي آينده و فضاهاي آينده سياسي کشور موفق ظاهر شود.
اين در حالي است که محمدحسين خليلي اردکاني عضو فراکسيون مشارکت مجلس ششم با اشاره به اينکه فضاي سياسي آينده کشور به انتخاباتي که در يک سال آينده اتفاق خواهد افتاد بستگي دارد در خصوص عملکرد آينده جبهه دوم خرداد به خبرنگار سياسي مهر گفت: حرکت جبهه دوم خرداد بايد بگونه اي باشد که اکثريت مردم پذيراي آن باشد که اگر چنين نباشد عدم شرکت در عرصه هاي انتخاباتي براي اين جبهه بهتر است.
نماينده کرج در مجلس ششم با بيان اينکه جبهه دوم خرداد در فضاي سياسي آينده کشور بناي عدم فعاليت سياسي را ندارد گفت : اگر حضور افراد مدنظر اين جريان موثر واقع شود و بتوانند در راستاي حل مطالبات مردم افرادي را وارد صحنه کنند اين جبهه قطعا فعال عمل خواهد کرد، مگر اينکه صحنه سياسي کشور بگونه اي باشد که شرکت اين جبهه فايده اي نداشته باشد .
وي در خصوص بازسازي جبهه دوم خرداد با تقويت دولت ، گفت: جبهه دوم خرداد تا مرحله اي که معيار عمل را داشته باشد فارغ از هر بحثي تلاش خود را خواهد کرد تا عملکرد مجلس و دولت اصلاحات را مورد نقد و ارزيابي قرار دهد و در حال حاضر نيز اين روند ادامه دارد و تغييري در آن حاصل نمي شود زيرا دولت دوم خرداد تحت تاثير فضاي سياسي کشور حرکت خود را تند يا کند نمي کند .
خليلي اردکاني باتاکيدبراينکه فضاي سياسي روي عملکرد دولت تاثيري نخواهد داشت گفت : گروهي که قدرت را در دست گرفتند بايد زمينه اين آزادي ها را فراهم کنند زيرا دراين صورت ميدان عمل آنها در معرض ديد و نقد مردم قرار مي گيرد اما اگر نسبت به آزادي بيان مردم و ديدگاهها، مردم مقاومت کنند نه تنها فضاي آرامي نخواهيم داشت بلکه آينده انقلاب نيز با مشکل مواجه خواهد شد.
اما حميد رضا ترقي قائم مقام مرکز سياسي حزب موتلفه اسلامي شرايط سياسي کشور در سال 83 را متاثر از مواضع و استراتژي سياسي دو جناح عمده کشور مي داند و براين باوراست که جريان هاي افراطي دوم خرداد تلاش مي کنند با ايجاد تشنج و تشديد اختلافات مانع همگرايي نيروهاي معتدل اين جبهه با کليت نظام در پديدآمدن آرامش سياسي در کشور شوند .
ترقي نيروهاي اصلاح طلب را به دو بخش معتدل و واقعگراي جبهه دوم خرداد و جريان هاي افراطي تقسيم بندي مي کند و به خبرنگار سياسي مهر مي گويد : استراتژي اصلاح طلبان تندرو از زمينه لازم برخوردار نيست و اصول گرايان خواهند توانست با تلاش در جهت خدمت رساني به مردم و ايجاد آرامش در فضاي کشور که نيازمند صبر و بردباري و پاسخ ندادن به رفتارهاي لغو و يا موضع گيري هاي تند سياسي برخي از تندروان فعال سياسي اصلاح طلب است، فضا را فضايي آرام و بدون تنش نگه دارند تا امکان ارايه کارنامه دستگاهها به مردم و پاسخگويي آنها به وجود آيد.
عضو شوراي مرکزي حزب موتلفه اسلامي با بيان اينکه عناصر تندرو جبهه دوم خرداد در جلسات داخلي خود در جهت ايجاد اختلاف در بين اکثريت مجلس هفتم و جلوگيري از وحدت اصولگرايان در مجلس تلاش مي کنند گفت : آنان مي خواهند روند پاسخگويي دستگاهها در خصوص سخنان مقام معظم رهبري را به سمت فرافکني سوق داده و ضعف ها را متوجه نظام بدانند تا از اين طريق از خدمت رساني مجلس هفتم به مردم در جهت حل مشکلات با هدف ممانعت از رويکرد به اصولگرايان در انتخابات آتي رياست جمهوري جلوگيري کنند.
مهدي آيتي ديگر عضو فراکسيون مشارکت مجلس شوراي اسلامي درباره نحوه تعامل ميان مجلس و دولت آينده معتقداست : اگر اين دو نهاد درجهت خواسته هاي مردم و بهبود توسعه سياسي و اقتصادي کشور گام بردارند باعث رضايت عمومي و ائتلاف بين جناحهاي موجود در کشور خواهند شد.
مهدي آيتي نماينده بيرجند در مجلس ششم با تاکيد براينکه کنار کشيدن احزاب و گروههاي سياسي ازصحنه باعث خود کشي سياسي آنان است گفت: جناح دوم خردادي که داعيه دار اصلاح طلبي است اگر مشاهده کرد که در آينده جناح راست در حال انجام حرکتهاي اصلاحي است بايد در جهت تقويت و تشويق برآيد و کاري کند جناح راست در کشور بسمت اصلاحات حرکت کند که اين به نفع مردم است، اما اگر با جناح راست به شکلي کور و بدون تحليل مقابله کنيم به ضرر مردم و هر دو جناح خواهد بود.
وي با اشاره به اينکه فضاسازي و بستر سازي براي انتخابات رياست جمهوري آينده احتياج به زمان دارد به خبرنگارسياسي مهر گفت: انتقال مجلس از اصلاح طلبان به محافظه کاران گفت: جناح اصلاح طلب ميانه رو مي تواند کشور را به سمت آرامش و توسعه حرکت دهد اما جناح راست افراطي مي تواند کشور را به سمت بحران پيش ببرد که اين بستگي به عقلايي عمل کردن مجلس هفتم و دولت نهم دارد .
اين نماينده ردصلاحيت شده مجلس باتاکيدبراينکه بايد هر دو جناح را در مسيرهاي غلط مورد نقد و در مسيرهاي صحيح مورد تشويق و ترغيب قرار دهيم اضافه کرد: اگر بجاي تاييد اشخاص و جناحها، ارزشهاي اصلاحات را شاخص گذاري کنيم موثرتر است ، يعني بر اساس برخي هنجارهاي هاي بين المللي عمل کنيم ومهم نيست آن جناحي که به اين شاخص ها نزديک مي شود راست باشد يا چپ بلکه مهم اين است که در جهت منافع و خواسته هاي مردم حرکت کند و اميد ما به اين است که جناح راست عاقل و ميانه رو داشته باشيم نه جناح راست افراطي و تندرو.
موسي قرباني نماينده مردم قائنات در مجلس شوراي اسلامي درخوص آينده سياسي ايران در سال جاري و سال بعد اينگونه اظهار نظر مي کند : همکاري اقليت با اکثريت مجلس هفتم زمينه خدمت رساني بهتر و پاسخگويي شفاف تر را فراهم مي آورد.
قرباني در گفتگو با خبرنگار سياسي مهر مدعي شد در شرايط فعلي کساني در مقام سياه نمايي قرار دارند و چون از ناحيه مردم با شکست مواجه شده اند، تصميم به سياه نمايي گرفته اند تا مردم را مايوس و نااميد کنند.
قرباني که از او به عنوان يکي از نامزدهاي تصدي رياست مجلس ياد مي شود خطاب به افراطيون خاطرنشان کرد: حداقل به شعارهايي که خود مطرح کرده اند پايبند باشند و بدانند با پذيرفتن دمکراسي بايد قواعد بازي را نيز پذيرفت.
نماينده قائنات در مجلس ششم و هفتم با ابراز تاسف از برخورد برخي افراد که تا لحظات آخر به دنبال استعفاها بوده و از اين طريق مسايل جنجال برانگيز را مطرح مي کنند افزود : تا کنون مردم نسبت به جناح اقليت قضاوت مثبتي داشته اند و رويکرد مردم بخاطر تعقل گرايي و همراهي آنان با جناح اکثريت بوده و اکنون نيز اگر اقليت با اکثريت تعامل مثبت داشته باشد، زمينه خدمت رساني بهتر ايجاد خواهد شد.
اين عضو هيات رييسه فراکسيون اقليت مجلس ششم برگزاري انتخابات مجلس هفتم را موجب تبديل شدن فضاي تشنج به فضاي برادري و تفاهم و خدمت به مردم دانست و تاکيد کرد: هماهنگي بيشتري بين حاکميت به وجود آمده و آرامش حاکم شده باعث خواهد شد که مسئولان به ايفاي وظيفه خود بپردازند و از اين جهت دورنماي سياسي کشور در آينده رو به بهبود خواهد بود.
از ديگر سو حسين موسوي تبريزي عضو مجمع مدرسان و محققان حوزه علميه قم معتقد است فضاي سياسي و اوضاعي آينده بايد فضايي باشد که همه گروههاي سياسي داخلي در آن با يکديگر تعامل داشته باشند و اين امر به برخورد نمايندگان مجلس هفتم مربوط است .
رييس سابق خانه احزاب ايران افزود: با توجه به اينکه در سال آينده انتخابات رياست جمهوري را داريم ، شوراي نگهبان مي تواند با برخورد مناسب خود در شرايط و فضاي سياسي کشور تاثير زيادي بگذارد، حتي در سياست خارجي و تنش زدايي برخوردهاي گروههاي داخلي و حاکميت مي تواند بسيار موثر باشد.
عضو مجمع مدرسان و محققان در خصوص چگونگي فضاي سياسي کشور با روي کار آمدن مجلس هفتمي ها با تاکيد براينکه تا مسائل اقتصادي ريشه اي حل نشود نمي توان نتيجه گرفت گفت : امکانات دولت بيش از آنچه مجلس ششمي ها انجام دادند به مجلس جديد اجازه کار نمي دهد، الان نرخ بيکاري بالاست، امکانات کم است ومهمترين مسئله در اوضاع اقتصادي کشورمان در حال حاضر هرج و مرج اقتصادي است .
موسوي تبريزي با اشاره به اينکه اگر فضاي سياسي باز و عادلانه باشد ، رقابت عادلانه در کشور ايجاد خواهد شد و گروهها نيز شرکت خواهند کرد گفت: يک گروه سياسي غير از کارسياسي عمل ديگري که انجام نمي دهد ضمن اينکه دوم خرداديها بدنبال انتحار سياسي نيستند و قطعا براي انتخابات رياست جمهوري در صورت داشتن ميدان شرکت خواهند کرد.
هادي قابل رئيس جبهه مشارکت قم نيز براين باور است که سياستهايي که مجلس هفتم در آينده بکار مي برد بر فضاي سياسي کشور بسيار تاثير گذار است گفت: سياست انبساطي تنش ها را کم مي کند.
وي در گفتگو با خبرنگار سياسي "مهر" ، با اشاره به اينکه براي اظهار نظر در خصوص آينده کشور بايد منتظر تشکيل مجلس هفتم باشيم افزود : اگر سياست هايي که از سوي مجموعه حاکم بر اين مجلس اعمال مي شود نيز انقباضي باشد و بنا را بر اين داشته باشند که فضاي سياسي کشور را ببندند از طريق تصويب قوانين ولوايح و طرحهايي که مسير اصلاحات را تغيير دهد طبيعتا بحثي از تعامل را نمي توانيم داشته باشيم .
وي افزود: اما اگر قرار باشد که با توجه به شرايط داخلي و بين المللي و شرايطي که در مرزهاي ما حاکم است ، سياست يک سياست توسعه اي و انبساطي باشد ، يعني درصدد باشند وضع موجود بهترشود و زمينه اي براي حضور انديشه هاي مختلف و فعاليت آنها در چارچوب قانون بوجود آيد ، تعامل مجلس با دولتي که چنين سياستي را از آغاز روي کارآمدن در برنامه داشته است بيشتر خواهد بود.
رئيس جبهه مشارکت قم ، درخصوص چگونگي فضاي سياسي کشور بعد از تشکيل مجلس هفتم گفت: اگرسياستها انقباضي باشد تنشها زياد مي شود گفت: امروز ما در جامعه وجهاني زندگي نمي کنيم که بتوانيم بدون توجه به فضاي خارج در چهارديواري خود عمل کنيم چون فرياد جهانيان در قبال زيرپاگذاشته شدن حقوق شهروندان بلند ميشود.

پيام هاي ديگران ()        link        چهارشنبه ٢ اردیبهشت ،۱۳۸۳ - جواد مالداران