سیاست دینی
باز هم انگليس باز هم وزارت خارجه

- «فكر مي كنم دولت انگليس متوجه شده كه حادثه دستگيري هادي سليمان پور براي جمهوري اسلامي ايران، غيرقابل قبول و اين موضوع از ابتدا سياسي بوده است.»
اين اظهارنظر بسيار محتاطانه كه در كمال ادب و احترام هم ايراد شده، ربطي به ديدار دو ديپلمات ندارد. اگرچه امروز زبان ديپلماسي دنيا نيز از حالت تعارف خارج شده و حتي ديپلمات هايي كه مهمان كشوري هم هستند بي رودربايستي و در نهايت صراحت، حرف ها و مواضع شان را مطرح مي كنند، اما، آنچه در ابتداي اين نوشته آمد، در يك محفل ديپلماتيك مطرح نشده، بلكه بخشي از سخنان ديروز آقاي آصفي سخنگوي وزارت امورخارجه در جمع خبرنگاران است.
شأن و كسوت ديپلماتيك، اقتضائاتي دارد كه كم و بيش، همه از آن آگاهند، اما گويا بعضي مسئولان فقط دريافته اند از اين شأن، در نهايت تواضع! و احترام متقابل! بهره گيرند و حتي وقتي سولانا سفير اتحاديه اروپا (كه اخيراً به تهران آمده بود) در كنفرانس مطبوعاتي خود، چند بار و در نهايت پررويي مي گويد مقامات ايران بايد پروتكل الحاقي هسته اي را امضاء كنند و به خاطر همين رفتار تهديدآميزش، مورد پرسش خبرنگاران قرار مي گيرد، يك مقام ارشد وزارت امور خارجه مي گويد من در اظهارات او چيزي كه از آن تهديد استشمام شود، نشنيدم!
آقاي آصفي يكي دو نكته ديگر نيز گفته كه اشاره به آنها خالي از لطف نيست:
«براي بيرون رفتن از اين حادثه ]بازداشت ديپلمات سابق ايران در لندن[ كه با يك اقدام نابجا انجام گرفته، كانال هاي ديپلماتيك باز است.»
«تيراندازي به سفارت انگليس، يك حادثه منفرد بود نه تشكيلاتي و يك اقدام غيرقابل قبول است. زيرا اماكن ديپلماتيك، تحت امنيت كشورهاي پذيرنده هستند و وزارت خارجه از وزارت كشور خواست، تدابير امنيتي را افزايش دهد.»
شايد بدليل ملاحظه اظهارات فوق بود، كه يكي از مسئولان تحريريه، قصد داشت براي سخنان آقاي آصفي اين تيتر جذاب را انتخاب كند: «سخنگوي وزارت خارجه، امروز هم مصاحبه كرد»!
2- مسئول محترمي گفته است، تيراندازي به سفارت انگليس، كار خود انگليسي ها نيست. گوينده اين سخن، يك مقام انتظامي يا امنيتي نيست و ضمناً بعيد مي نمايد كه اظهارنظرش مبتني بر اطلاعات دقيق باشد. به همين جهت درآمدن در نقش وكيل مدافع سفارت انگليس، رفتاري كاملا بي مزه است.با اين حال بدنيست خبر زير را از يك روزنامه دوم خردادي كه ديروز منتشر كرد بخوانيم:
يكي از سايت هاي خبري مدعي شد برخلاف اخبار منتشره تيراندازي به سفارت انگلستان از داخل يك پژو صورت گرفته است.
اين بيننده كه در پيام خود قيد كرده است به صورت تصادفي در محل حادثه حضور داشته ادامه داد: موتورسيكلتي كه در خبرها اشاره شده بود سرنشينان آن به سمت سفارت تيراندازي كرده اند خودرو پژو را اسكورت مي كرد.
در اين حال يكي از مراجع بررسي تيراندازي به سفارت انگليس سرعت انتشار موضع گيري وزارت خارجه انگلستان درباره اين حادثه را غيرعادي توصيف كرد.
وي افزود: درحالي كه كمتر از 20 دقيقه از وقوع اين حادثه مي گذشت و هيچ يك از رسانه هاي داخلي حتي از وقوع آن باخبر نبودند و ما در حال بررسي چگونگي اعلام اين واقعه به رسانه ها بوديم با كمال تعجب مشاهده كرديم كه بر روي خروجي رويترز موضع گيري دولت انگلستان درباره اين حادثه منتشر شده است.
وي ادامه داد: سريع ترين حالت طبيعي ممكن كه شامل بررسي جزئيات حادثه، مخابره به انگلستان و موضع گيري در اين مورد حداقل به زماني معادل يك ساعت نياز دارد و زمان 20 دقيقه اي براي انجام اين كار سخت تعجب برانگيز و مشكوك است.
به اين ترتيب، چه اصراري هست كه عده اي تلاش كنند، دولت انگليس به دست يك مقام ايراني از مخمصه اي كه براي خودش ايجاد كرده، نجات پيدا كند؟ همانطور كه قبلا نيز كيهان -اشاره كرد، از ماجراي تيراندازي به سفارت انگليس، فقط مقامات لندن بهره مي برند و اعضاي سفارت انگليس نيز به خوبي مي دانسته اند كه براي گريز از بن بست ديپلماتيك فعلي، نياز به يك ترفند دارند و هيچ بعيد نيست كه يا خود رأساً اين كار را كرده باشند و يا افرادي را براي تيراندازي به ساختمان سفارت، اجير كرده باشند.
3- پاره اي از روزنامه هايي كه واژه اصلاح طلبي را يدك مي كشند و نان آزادي قلم را مي خورند، طي روزهاي اخير از اينكه پاره اي مطبوعات -و به طور مشخص، كيهان- بر موضع عزت مندانه و مقتدرانه نظام عليه بي ادبي هاي انگليس پاي فشرده اند، عصباني شده و اظهار نظر آزاد كيهان را، به زيان روابط دوجانبه ميان تهران و لندن دانسته و آن را به باد ناسزا گرفته اند. اينان طي سال هاي اخير، هرگز به خود اجازه نداده اند كه در برابر گستاخي مقامات بيگانه از جمله دولت انگليس عليه ايران، وارد ميدان شوند و نيز به مطبوعات انگليس كه هرچه دل شان خواسته عليه مردم ايران نوشته اند، اخم كنند. وانگهي، اگر مطبوعات آزاد هستند- كه هستند- چرا بايد به هنگام دفاع از عزت و بزرگواري ملت، قلم شان را شكست و وادار به سكوت شان كرد؟
4- افراطي هاي حزب مشاركت هرگاه در برابر اين انتقاد قرار مي گيرد كه چرا سنگ آمريكا را به سينه مي زنند، منتقدان را متهم به طرفداري از انگليس مي كنند. خوشبختانه هم اينك، محك تجربه به ميان آمده و مشاركتي ها خيلي زود، پرده از چهره كنار زده اند و نشان داده اند براي مسالمت ورزيدن و تسليم شدن، لازم نيست كه طرف مقابل، آمريكا باشد. بلكه كافي است كه بيگانه باشد. از اين نظر براي آنها انگليس هم همان آمريكاست!
5- «سفير انگليس در ايران به تهران برگشته و از تصميم خود براي بازگشت به انگليس (پس از حادثه تيراندازي به سفارت خانه)، منصرف شده است.» اين خبر را هم سخنگوي محترم وزارت امور خارجه داده و اتفاقاً پاسخي است به كساني كه تن لرزه گرفته بودند كه اگر سفير انگليس برود، چه ها خواهد شد.
مطمئن باشيد، جناب سفير، اگر برود هم، برمي گردد. هرچه ما محكم تر برخورد كنيم، ناز و اداهاي آنها هم كمتر مي شود. به خصوص اين انگليسي ها را اگر با چوب هم بزني، نمي روند!
6- مي گويند يك مقام وزارت خارجه انگليس به يكي از همتايان اروپايي اش گفته «پليس احمق انگليس با دستگيري ديپلمات سابق ايران، ما را در مخمصه گرفتار كرده است.» (نقل به مضمون) با اين حال مي بينيم اظهارنظرهاي رسمي مقامات انگليسي در برابر اين رفتار غيرقانوني شان بسيار وقيحانه است. كاش آقاي آصفي از كنفرانس مطبوعاتي بعدي خود، درباره اين موضوعات هم حرف هايي داشته باشد.

پيام هاي ديگران ()        link        سه‌شنبه ۱۸ شهریور ،۱۳۸٢ - جواد مالداران